CELIA

SUCZKI do adopcji » CELIA

Celia - to około 2-3 letnia sunia,

sympatyczna, łagodna i ułożona.

Przebywa u nas od 14 września 2017 r.

Czip nr: 932002000540002

Celia szuka nowego domu!