CHASZMA

SUCZKI do adopcji » CHASZMA

Chaszma - to około 1-roczna sunia, 

duża, wielkości owczarka, wychudzona.

Łagodna i ułożona. 

przebywa u nas od 21 czerwca 2017 r.

Szuka nowego domu!

Czip nr: 985111001396161