CLAUDIA

SUCZKI do adopcji » CLAUDIA

Claudia - to średniej wielkości sunia, podobna

do spaniela, jej wiek oceniamy na około 4-5 lat.

Jest spokojna, łagodna i ułożona.

Przebywa u nas od 22 czerwca 2017 r.

Szuka nowego domu!

Czip nr: 932002000540007