HISTO

PIESKI do adopcji » HISTO

Histo - to średniej wielkości psiak, czarny z białym

krawatkiem. Bardzo spokojny i ułożony.

Ma około 7 lat. Błąkał się po wsi.

Przebywa u nas od 23 grudnia 2018 r.

Histo czeka no nowy dom!