Kontakt

Towarzystwo Ochrony Praw Zwierząt 

ul. Ustronie 20 B

87-300 Brodnica

NIP 874-10-17-819

KRS 0000042427

 

 

Towarzystwo Ochrony Praw Zwierząt w Brodnicy informuje, że poza granicami miasta Brodnicy w sprawie bezdomnych zwierząt należy zawiadamiać odpowiedni Urząd Miasta lub Urząd Gminy.

Błąkające się zwierzę można także zgłosić na komisariacie Policji lub powiadomić Straż Miejską.

Zawiadomiony organ zgłasza interwencję do  schroniska, z którym współpracuje. Tak zgłoszone zwierzę przewożone jest do naszego schroniska.

Poza granicami miasta Brodnicy nie przyjmujemy zgłoszeń od osób prywatnych tylko od odpowiednich służb.

 

 

              I N T E R W E N C J E                                     

                     606-881-470

 

 

          SCHRONISKO CZYNNE od  6:30  do  14:30 od poniedziałku do piątku