ORKA

JUŻ W NOWYM DOMU » ORKA

Orka - to około 2-letnia, bardzo żywotna, ułożona

i dobrze utrzymana sunia,

błakała się po drodze pomiędzy Brzoziem a Bratuszewem.

Przebywa u nas od 22 listopada 2016 r.

Szuka nowego domu!

Czip nr: 932001000573552