PRYMKA

SUCZKI do adopcji » PRYMKA

Prymka - to około 4-letnia sunia, 

łagodna, przyjazna i ufna.

Przebywa u nas od 1 stycznia 2017 r.

Szuka kochających opiekunów!

Czip nr: 932002000517551