SONIA

***ADOPTUJ STARUSZKA*** » SONIA

SONIA ma ok 11 lat. 

Odebrana ze złych warunków. 

W schronisku od 2014 roku nadal czeka na nowy dom.

Zgodna  z innymi pieskami, bezproblemowa. 

Wysterylizowana, zaszczepiona, zaczipowana.