WĘDA

SUCZKI do adopcji » WĘDA

WĘDA, mała łagodna suczka w wieku ok 2 lat.

Znaleziona na wsi, jest grzeczna i chodzi na smyczy.

Zgodna  zinnymi zwierzętami. 

Lubi towarzystwo ludzi. 

Idealna do domu, jako towarzysz dla całej rodziny. 

Wysterylizowana, zaszczepiona i zaczipowana.