WOLTA

SUCZKI do adopcji » WOLTA

Wolta - ta sunia ma około 7-8 lat.

Nie miała wymarzonego życia,

została znaleziona na polu z kukurydzą, gdzie mieszkała 

w głębokiej norze. 

Przebywa u nas od 20 sierpnia 2016 r.

Jest spokojna i łagodna. 

Szuka nowego domu!

Czi nr: 932001000544666