Z nowym rokiem 2012

Aktualności » Z nowym rokiem 2012

 

1 stycznia to nie tylko początek Nowego Roku ale także dzień w którym zazwyczaj wchodzi w życie wiele zmian w przepisach. Nie będzie inaczej i w 2012 roku.

 

Większa ochrona zwierząt


Ustawodawca wprowadza daleko idące zmiany, które mają zapewnić większe bezpieczeństwo zwierzętom i ograniczyć ich bezdomność. Sprecyzowano, budzące wątpliwości interpretacyjne, pojęcie znęcania się, którym uznano:

 

  • utrzymywanie zwierząt w niewłaściwych warunkach bytowania, w tym utrzymywanie ich w stanie rażącego zaniedbania lub niechlujstwa, bądź w pomieszczeniach albo klatkach uniemożliwiających im zachowanie naturalnej pozycji,
  • trzymanie zwierząt innych niż gospodarskie na uwięzi w sposób stały dłużej niż 12 godzin w ciągu doby lub powodujący u nich uszkodzenie ciała lub cierpienie oraz niezapewniający możliwości niezbędnego ruchu,
  • używanie do pracy, albo w celach sportowych lub rozrywkowych zwierząt chorych, a także zbyt młodych lub starych oraz zmuszanie ich do czynności, których wykonywanie może spowodować ból,
  • zoofilię.


Wprowadzono także zakaz sprzedawania zwierząt domowych na targowiskach, targach i giełdach oraz zakaz rozmnażania psów i kotów w celach handlowych, poza hodowlą zwierząt zarejestrowanych w ogólnokrajowych organizacjach społecznych, których statutowym celem jest działalność związana z hodowlą rasowych psów i kotów.