SHAKI (5960)

Shaki to dumny przedstawiciel północniaków. Ma ok. 5-7 lat i waży 24 kg. To pies aktywny, żywiołowy, wymagający sporo uwagi i zajęć. Wykazuje cechy typowe dla rasy. ­Jest miły, przyja­zny i bardzo towarzy­ski. Jednocześnie wykazu­je się sporą nieza­leż­no­ścią, przez co nigdy bezwzględ­nie nie podpo­rząd­ku­je się człowie­ko­wi. Jego przyszły właściciel musi być doświadczony z psami w typie rasy alaskan malamute, musi być osoba konsekwentną i nie dającą sobie wejść na głowę. Shaki nie znosi nudy, potrze­bu­je ciągłej stymu­la­cji fizycz­nej i psychicz­nej. Największą miłością Shakiego są oczywiście ludzie, ale zaraz na drugim miejscu plasują się długie spacery. 🙂 Mimo jego krótkiego pobytu w schronisku, Shaki od samego początku dał się poznać jako zrównoważony, stabilny i bezproblemowy pies. W odpowiednich rękach będzie naprawdę świetnym psim przyjacielem. Jest cudownym towarzyszem do spacerów i zabaw. Otwarty na nowe znajomości, szybko się zaprzyjaźnia. 🙂 Jest wytrzy­ma­ły, żywio­ło­wy i chętny do pracy. Energiczny i przyjacielski, jednocześnie uparty i niezależny jak na psy pierwotne przystało. Koniecz­nie trzeba mu zapew­nić dużą dawkę ruchu oraz stawiać przed nim nowe wyzwa­nia. Standar­do­we space­ry mogą być dla niego niewy­star­cza­ją­ce. Dobrą formą trenin­gu dla malamu­ta jest jogging z opiekunem. Shaki wybiórczo dogaduje się z przedstawicielami swojego gatunku. Gdy już któregoś polubi, zaczepia psiego kolegę do zabaw, rzuca się za nim w pogoń i przeciąga zabawki. Może zamieszkać w domu z psem lub suczką rezydentką; wtedy wymagamy spaceru zapoznawczego. Goni koty. Przyszły właściciel powinien być świadomy, że żądny wrażeń malamu­t ma skłon­ność do ucieczek. Dom, w którym zamiesz­ka Shaki powinien mieć solid­ne ogrodze­nie. Shaki szuka nowej rodziny, która poza miłością i pieszczotami, zapewni mu odpowiednią ilość ruchu i zajęć.